Évközi 22. vasárnap
2020. augusztus 30.

1) Jövő héten elsőpéntek, délelőtt a házaknál lévő betegeket látogatom meg, este fél 7-től gyóntatás a toronyi templomban. Kérem az iskolás gyerekeket is, hogy a hétköznapi szentmisék előtt végezzék el a tanév eleji szentgyónásukat.

2) A leendő elsőáldozók oktatása, amely márciusban a vírus miatt abbamaradt, szombaton 10-kor folytatódik a toronyi templomban. Az elsőáldozás szeptember 27-én vasárnap lesz Toronyban.

3) Elsőszombaton délután 6-kor az óndódi kápolnában is lesz szentmise.

4) Jövő vasárnap elsővasárnap, a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban a fatimai imacsoport végzi kilencedét, s
perselyadományunkat mind a négy községben a templomok javára adjuk.

5) Jövő vasárnap a szentmisék keretében Veni Sanctét tartunk!

6) A toronyi iskolába hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapják, a plébániánk területéről más iskolába járó gyerekeket kérem, hogy az általam kiadott misenaplót használják, annak ellenére, hogy az iskolában valószínű egy egyszerűbb kivitelűt kapnak. A mi misenaplónk egy igényesebb kivitelű füzet, amelyben hétről hétre egy matricát tudnak beragasztani a gyerekek, az előző évek gyakorlatát követve, ez tartalmazza a vasárnapi evangéliumot, illetve a hét szentjeit. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általam kiadottat, amelyet a toronyi iskolába járókat kivéve most a szentmise után át lehet venni a sekrestyében.

7) Plébániánk területén az idei tanévben harmadik osztályos gyermekek elsőáldozása jövő év áprilisában lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók lenni azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig vasárnapig jelezzék a szentmisék előtt és után. Ki lehet elsőáldozó? Aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás vagy a vasárnapi szentmise hiányos nem megtagadjuk az elsőáldozást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet elsőáldozó. A vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a szentséghez való járulásnak, nem elegendő az iskolai kötelező hittan, ha a vasárnapi szentmisén nem vesz részt a leendő elsőáldozó nem engedhetjük meg a szentség felvételét, mindaddig, amíg az említett feltételt nem teljesíti.

8) Kérem, hogy a leendő bérmálkozók a márciusban kiosztott adatlapot kitöltve szeptember 13-ig vasárnapig hozzák vissza, s adják át a sekrestyében a szentmisék előtt vagy után.

 

Copyright © 2011. H&Z